Gesprek op Zee

De Lieve Hemel gaf als omschrijving:

U mag zich best afvragen of de schuit op het schilderij het wereldtoneel symboliseert, doorlopend vol gekrakeel en dreigende rampen als die is. Of, als u daar de voorkeur aan geeft, de directiekamer van een tegen de ondergang strijdende bank.

Het gaat Erik van der Esch (1956) niet om de gelijkenis, maar omdat het vrijwel onmogelijk is je te onttrekken aan die stortvloed van sensationeel nieuws, dringen al die thema's hoe dan ook zijn geest binnen, en drukken hun stempel op wat er uiteindelijk op het schilderij komt te staan.