De Wonderdokter

Deze voorstelling is gemaakt in opdracht, mij gegeven naar aanleiding van de "Sterren op het doek" uitzending. Aan het verzoek iets met veel beestjes en wezens te doen gaf ik zo goed als ik kon gevolg, waarbij 1 figuur -onwillekeurig- de overhand kreeg.

Na verloop van tijd paste ik de rest er op aan en dit gaf het zijn titel.